Nieuws

Gezondheid, ons grootste bezit

De LHK streeft naar hervorming van het zorgstelsel. Het is tijd voor gezonde keuzes in de zorg, want het kan beter en goedkoper. De arts krijgt het weer voor het zeggen, niet de managers en de verzekeraars. De coronacrisis heeft ons indringend laten zien hoe verkeerde bezuinigingen – op handen en op bedden – hebben uitgepakt. De virusuitbraak kon daardoor een economische en sociaal-maatschappelijke crisis worden. De coronacrisis toont aan hoe belangrijk het is een goede lichamelijke weerstand te hebben. Voorkomen is beter dan genezen. 

Voorkomen is beter dan genezen

Er komt een financiële impuls voor de preventie van welvaarts- en ouderdomsziekten. Op de langere termijn zal deze investering zichzelf terugverdienen in de vorm van minder zorgkosten. 

 • Gezonde, natuurlijke en biologische voeding wordt vrijgesteld van btw, net als het geven van dans-, muziek-, sport- en bewegingscursussen aan jongeren.
 • Om bij jongeren gezonde gewoonten te stimuleren en om gezondheidsproblemen te voorkomen, wordt er op scholen en universiteiten een uitgebreid pakket van bewegingslessen aangeboden. Scholieren en studenten besteden minimaal vijf uur per week aan buiten spelen, wandelen of fietsen, gymnastiek, dansen, sporten als voetbal, zwemmen, roeien en klimmen, enz. Volwassenen hebben recht op een gezondheidscoach ter voorkoming of ter bestrijding van overgewicht, welvaarts- en ouderdomsziekten.
 • Er komt een nationaal programma om de lichamelijke weerstand te verhogen.

Het zorgstelsel 

Het ziekenfonds was zo slecht nog niet. De LHK wil een zorgstelsel dat daarop gebaseerd is. 

 • Artsen krijgen het weer voor het zeggen, managementlagen worden kleiner, en er komen meer handen aan het bed. Particuliere klinieken verstaan de kunst om mensen snel te helpen. We zien dit als een waardevolle aanvulling op het medische aanbod.
 • De capaciteit van de zorg wordt uitgebreid. Dat past bij een welvarend en beschaafd land als Nederland. Wachtlijsten voor urgente zorg en noodzakelijke medische ingrepen gaan tot het verleden behoren. 
 • Het eigen risico wordt verlaagd. Basistandheelkunde en fysiotherapie maken deel uit van het nieuwe stelsel. Verzekeren is vrijwillig voor iedereen die een aanvullend pakket wil.

Jeugdzorg

De huidige jeugdzorg wordt hervormd tot zorg waar kinderen en hun ouders of verzorgers beter van worden. Het stelsel gaat drastisch op de schop.

 • Het opsluiten van kinderen in gesloten jeugdinstellingen – waar ze soms als gevangenen worden behandeld – wordt verboden. Het ouderlijk gezag gaat boven jeugdzorg. 
 • Budget voor jeugdzorg komt in principe direct terecht bij het kind dat hulp nodig heeft. Het wordt aan de ouders of verzorgers uitgekeerd. Aan de besteding worden voorwaarden verbonden. 
 • Er komt een diepgaand onderzoek naar misstanden in de jeugdzorg. 

Ouderenzorg 

Aandacht, respect en zingeving worden leidraad bij de hervorming van de ouderenzorg. 

 • We leren van landen als Japan en Taiwan waar ouderen langer actief blijven en maatschappelijk betrokken worden.
 • Groepswonen en familiehuizen worden financieel en fiscaal aantrekkelijk om eenzaamheid te voorkomen, en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen.
 • Er komen voldoende verzorgings- en verpleeghuizen. Het rijk gaat zelf verpleeghuizen bouwen, bedoeld om mensen een waardige laatste levensfase te geven.
 • Er komt in Nederland een internationaal toonaangevende onderzoeksinstelling om dementie te doorgronden, te genezen en te voorkomen.

“De ouderen van nu worden soms weggezet als bevoorrecht. 

Maar zo zit het niet. 

Niemand gaf ze iets. 

Zij hebben het vanaf de grond zelf opgebouwd, 

de welvaart van Nederland.”

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer