Nieuws

Minder belasting en ombuiging van overheidsuitgaven

De LHK kiest voor structurele wijzigingen in de overheidsbegroting. We gaan toewerken naar minder overheid, minder overheidsuitgaven en minder belasting. Het belastinggeld gaan we via structurele ombuigingen anders innen en anders aanwenden.

De LHK kiest ervoor om de komende kabinetsperiode het Nationaal Groeifonds voor grote projecten (het ‘Wopke-Wiebes fonds’, in totaal 20 miljard) om te buigen naar een koopkracht- en ondernemersimpuls van maar liefst 5 miljard per jaar.

Tegelijkertijd werken we aan een structurele ombuiging van de overheidsuitgaven. Deze verandering gaat niet snel vanwege de juridische verplichtingen die de overheid al is aangegaan en de eisen die we stellen aan behoorlijk bestuur. Onze uitdrukkelijke inzet is: meer geld voor de rechtsstaat, woningbouw en de verlaging van de AOW-leeftijd voor zware beroepen, minder geld voor de EU, migratie, asiel, subsidies en ontwikkelingssamenwerking.

Ombuiging Nationaal Groeifonds (‘Wopke-Wiebes-fonds’) 

Wij denken dat het Nationaal Groeifonds op zich een heel goed idee is. Maar. Dat enorme bedrag besteden aan ‘grote projecten’ is op dit moment geen verstandige keus. De LHK kiest ervoor die 5 miljard per jaar te besteden aan een directe koopkrachtimpuls (lastenverlichting, btw-verlaging) en wonen (halveren verhuurderheffing voor woningbouwcorporaties). Dat heeft Nederland nu nodig.

Structurele ombuigingen 

De LHK wil de komende kabinetsperiode structurele ombuigingen doorvoeren. De snelheid waarmee de ombuigingen realistisch zijn, is afhankelijk van de reeds aangegane juridische verplichtingen van de overheid en van politieke onderhandelingen. Onze uitdrukkelijke keuzes daarbij zijn:

 • We besteden structureel meer belastinggeld aan:
  • Rechtsstaat;
  • Wonen;
  • Innovatietechnologie;
  • Wettelijke verlaging van de AOW-leeftijd voor zware beroepen;
  • Defensie.
 • We bezuinigen structureel op:
  • Apparaatskosten overheid; 
  • EU; 
  • Migratie en asiel; 
  • Subsidies;
  • Ontwikkelingssamenwerking. 

Belastinghervorming

De LHK streeft naar een kleinere overheid met in zijn totaliteit minder taken, minder uitgaven en minder belasting. De LHK is daarom ook voorstander van het hervormen van het belastingstelsel om het eerlijker te maken. Wat snel kan, doen we snel.

 • Bedrijven: multinationals die zich in Nederland vestigen, dragen bij aan de Nederlandse samenleving. De vennootschapsbelasting gaat omhoog.
 • Particulieren: we hervormen de belasting op erfenissen en schenkingen. Overdrachtsbelasting bij onroerend goed wordt verlaagd voor familie in de eerste en tweede graad. Belasting wordt alleen geheven op het werkelijk genoten rendement van het spaargeld. Dat is wel zo rechtvaardig. 

Fictieve rente, is dat wel eerlijk?

Het rentebeleid van de overheid pakt slecht uit voor de burger. 

Pensioenfondsen: te lage rente

Voor pensioenfondsen geldt een veel te lage fictieve rekenrente. De wettelijk vastgelegde, fictieve rekenrente van 0,2% is veel lager dan de 7% rente die pensioenfondsen in werkelijkheid behalen met het beleggen van het pensioenkapitaal. De gepensioneerden en de werkenden, aangesloten bij een pensioenfonds, zijn de dupe.

Particulieren met spaargeld: te hoge rente

Voor particulieren met spaargeld geldt een veel te hoge fictieve rente. Daar wordt een fictieve renteopbrengst gehanteerd die privébeleggers in werkelijkheid niet of nauwelijks behalen. De spaarders zijn de dupe.

Fictieve rente wordt werkelijk genoten rente

De LHK stapt af van fictieve rente en gaat over op het werkelijk genoten rendement. Dat geldt zowel voor pensioenfondsen als voor burgers met spaargeld. Dat is eerlijk en rechtvaardig.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer