Nieuws

We hechten aan onze normen en waarden en koesteren onze cultuur

Nederland is beroemd om zijn tolerantie. Tegelijkertijd zijn we trots op onze eigen, unieke cultuur. Cultuur zit vanbinnen. Het zijn de ongeschreven regels waarmee je bent opgegroeid en waarbij je je thuis voelt. Je hoeft niet bij alles na te denken of het wel kan of mag. Wij staan pal voor het behoud van verworvenheden die bepalend zijn voor hoe wij leven en voor hoe ons land functioneert. We geven onze cultuur door aan de komende generaties en aan mensen die in ons land komen wonen. Juist als het om onze normen en waarden gaat, gaan we niet drammen om te veranderen. Als we willen veranderen, veranderen we langzaam. 

Normen en waarden

Cultuur zit vanbinnen. Het zijn de normen en waarden waarmee je bent opgegroeid en waarbij je je thuis voelt. Je hoeft niet bij alles na te denken of het wel kan of mag. 

 • Het is van belang om verworvenheden te behouden die bepalend zijn voor hoe ons land functioneert en hoe de Nederlandse bevolking leeft. 
 • Ons cultureel erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis. Het laat zien waar wij vandaan komen. Zwarte bladzijden uit onze geschiedenis worden onder ogen gezien. Ze dienen als lering voor onze toekomst. Cancel culture waarbij het verleden wordt gewist, past daar juist niet in.
 • Elkaar aanspreken op fatsoen en gedrag wordt weer normaal.

Onderwijs

Ons onderwijs is een belangrijke plek om kennis te maken met onze samenleving. 

 • Scholen waar lessen worden onderwezen die onze normen en waarden ondermijnen of zelfs indruisen tegen onze wetten, passen niet in Nederland. Ze worden gesloten.
 • Scholieren beheersen bij het verlaten van de basisschool de Nederlandse taal en kunnen rekenen. Nederlands is de voertaal op scholen en universiteiten. Er komt een onderzoek naar het vereenvoudigen van de spelling en grammatica om analfabetisme tegen te gaan. 
 • Vakmanschap is meesterschap. Werken met je handen en duurzame producten maken, wordt in ere hersteld.
 • De toegankelijkheid van het onderwijs wordt verruimd. Onderwijs voor ouderen wordt normaal. Voor mensen met een WW-uitkering of een bijstandsuitkering is volwassenenonderwijs kosteloos beschikbaar. 

Wetenschap en innovatietechnologie

Nederland heeft topuniversiteiten van internationale betekenis, zoals de TU Delft en Wageningen. We herbergen het Silicon Valley van Europa. De regio Brainport is wereldwijd koploper als het gaat om moderne technieken. De LHK vindt dat topwetenschap een belangrijk onderdeel is van onze cultuur. We willen dat behouden en versterken. 

 • Er komt volop ruimte voor innovatietechnologie. De overheid stimuleert innovatietechnologie in de zorg (zorgrobots), het vervoer (zelfrijdende, schone auto, de Nederlandse hyperloop), wonen (het slimme huis), voeding (kweekvlees), opsporing (big data), enz. 
 • Innovatief talent krijgt ruim baan en studenten worden gemotiveerd om een technische studie te kiezen. De basisbeurs voor studenten wordt weer ingevoerd. De schulden opgebouwd met het leenstelsel worden geschrapt tot de hoogte van de basisbeurs.
 • Om het grote belang van innovatietechnologie te onderstrepen pleit de LHK voor de aanstelling van een minister van Innovatie en Duurzaamheid. 

Publieke omroep 

De Publieke Omroep – betaald met belastinggeld – is er voor alle mensen. Het aanbod is dus gevarieerd en onafhankelijk van een politieke richting. De NPO is uitdrukkelijk geen staatsomroep die het overheidsbeleid promoot.

 • Een inspectie krijgt de taak om toezicht te houden op de politieke onafhankelijkheid van de NPO. 
 • De nadruk komt te liggen op programma’s met inhoud, discussie en voorlichting. Dat kan in een sandwichformule met amusement. Sportuitzendingen kosten veel geld en laten we over aan commerciële zenders.
 • We stoppen met het analoog verspreiden van radio- en tv-programma’s. 
 • Belangrijke functies bij de NPO worden via openbare sollicitatieprocedures opengesteld voor elke Nederlander en niet alleen voor prominenten van een politieke partij. Salarissen van medewerkers van de Publieke Omroep vallen onder de Balkenende-norm.

Internet en sociale media 

De informatierevolutie heeft ons veel gebracht. Onze wereld is vergroot dankzij het internet. Het is een waardevol onderdeel van ons leven. De waarden en normen die offline gelden, gelden evengoed online.

 • Er komen meer middelen voor internetpolitie die fraude en oplichting opspoort en typische internetcriminaliteit, zoals verspreiding van kinderporno, stalking en phishing, bestrijdt. Anoniem internetgebruik wordt tegengegaan door de invoering van een digitaal paspoort.
 • Gemeenten helpen minder-digivaardigen. 
 • Wij zijn tegen censuur. In plaats daarvan maken wij mensen weerbaarder tegen nepnieuws. Er komen social-mediacursussen om bronnen op waarde te beoordelen en om onderscheid te maken tussen feit, fabel en mening.

Kunst en cultuur 

Kunst ontspant, inspireert en leidt tot nieuwe inzichten. Actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten is goed voor de ontwikkeling van jongeren en het langer gezond blijven van ouderen. 

 • Kunst voor een kleiner publiek – en dus met minder inkomsten – heeft een grote meerwaarde. Daarom blijft kunstsubsidie bestaan.
 • De LHK wil een cultuurkaart voor iedereen met een laag inkomen. Minima krijgen op rustige dagen en tijden gratis toegang tot gesubsidieerde musea.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer