Kabinet snijdt pas af

Vandaag in het debat over de nieuwe wet over de avondklok stelt Henk Krol dat het demissionaire kabinet de rechter de pas afsnijdt. Eerst het hoger beroep afwachten, dan pas stemmen over deze wet.

 

Bekijk hier de bijdrage van Henk Krol aan het debat.

 

Inbreng van Henk Krol

‘De golf van 170.000 besmettingen die niet kwam’. Het is de veelzeggende kop van een artikel in de Volkskrant. Er was een rekenfout gemaakt. De angstaanjagende voorspelling over de Britse variant is nooit uitgekomen en toch is het beleid niet versoepeld. Er is ruimte op de Intensive Care, een van de pijlers waarop het coronabeleid is gebaseerd, en toch krijgen we niet iets meer vrijheid. De lockdown is verlengd tot 2 maart en aan de avondklok mag niet getornd.

Ik was tegen deze afgedwongen avondklok en ik blijf tegen deze avondklok. Ik ben niet de enige. Het draagvlak voor de verplichting neemt zienderogen af. De titel van deze wet werkt dat ook wel in de hand. Vrijwel iedereen beseft immers dat het vertoeven in de buitenlucht juist minder besmettingen oplevert dan binnen zitten. In de memorie van toelichting lezen we dan ook dat het eigenlijke doel van de wet is om de sociale contacten in de avonduren te verminderen. Dat staat er letterlijk: “omdat het de bedoeling is dat het gedrag verder wordt aangepast en dat de sociale contacten in de avonduren niet meer plaatsvinden.” Einde citaat.

Het gaat de wetgever dus niet om het beperkt vertoeven in de buitenlucht, maar om te voorkomen dat er sociale contacten in de avonduren plaatsvinden. De overheid hoort niet te verbieden hoeveel mensen je in huis hebt. Het is daarom slechts een dringend advies. Gelukkig maar. Het verbieden om ’s avonds om straat te zijn, is daarmee een soort juridische omweg om toch in te grijpen op het aantal mensen dat bij elkaar op visite gaat. Dat maakt het een kromme wet, met een rare titel.

Waarom mag een volwassene niet meer ‘s avonds een blokje om? Waarom mogen we, zeker nu het ‘s avonds lichter wordt en de temperatuur beter, niet lekker een eindje gaan fietsen na negen uur. Ik geloof de virologen en andere deskundigen die stellen dat het verbieden hiervan geen of nauwelijks effect heeft op het aantal besmettingen. En toch wordt deze maatregel doorgedrukt. Ook in dit wetsvoorstel wordt het effect niet helder. Dat is toch wel het minste wat je mag verwachten wanneer je grondrechten inperkt. De wet is gebaseerd op vermoedens. En op rekenfouten. Daarmee is het op inhoud disproportioneel.

Maar er zijn nog meer zaken die me grote zorgen baren.

Ik ga een groot woord gebruiken. Ik doe dat niet snel, maar de situatie is ernaar. Machtsmisbruik. Dit kabinet trekt de macht op een on-Nederlandse manier naar zich toe ten koste van onze grondrechten en onze democratische rechtsstaat.

Want wat gebeurde er na de uitspraak van de rechter die de avondklok met directe ingang ongeldig verklaarde? Het kabinet ging in een ongekende turbostand. Er werd met bloedspoed om schorsing gevraagd en dat lukte. Alles binnen een paar uur. Een gewone advocaat moet toch snel een week wachten als hij schorsing wil aanvragen. De staat kon het bovendien eenzijdig regelen. De tegenpartij werd geconfronteerd met een voldongen feit van de spoedzitting om vier uur. Hoe zit het met procesgelijkheid? Werd de staat voorgetrokken door de rechterlijke macht? Was dit machtsmisbruik? Ik wil graag een uitgebreide toelichting van hoe dit in zijn werk ging, wie er aan de touwtjes trok, wat de rol was van de minister van Justitie, en wie gehoorzaamde. Omdat dit de rechtsstaat raakt in zijn kern, ontvang ik graag alle beschikbare documentatie waaruit de gang van zaken kan worden afgeleid, voordat de tweede termijn begint.

Tegelijkertijd werd er op het ministerie van Justitie met de allergrootste turbospoed dit wetsvoorstel geschreven. Het voorstel is niet ter consultatie voorgelegd. De vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid stemde in met een superkorte procedure. De koning zette dezelfde dag al zijn handtekening. Waarom? En waarom zouden we als parlement niet eerst wachten op het hoger beroep? Waarom als demissionair kabinet controversiële voorstellen indienen? Of is het zo dat het kabinet zijn kansen vrijdag, in het hoger beroep, klein inschat.

Mevrouw de voorzitter. Dit kabinet is afgetreden vanwege zeer ernstig falen. Een falen waarbij de rechtsstaat schudde op zijn grondvesten. Dat is niet overdreven gezegd. Het is een feit dat mensen behandeld werden als criminelen, zonder een spoortje van bewijs. Gezinnen zijn kapot gemaakt. Levens verwoest. Dit afgetreden kabinet dient zich verre te houden van het inperken van grondrechten en van controversiële voorstellen waarvoor steeds minder draagvlak is, zeker als het effect niet kristalhelder is en zeker als dit vraagstuk bij de rechterlijke macht ligt.

Dit kabinet heeft zijn kans gehad en verspeeld. Als de rechter vrijdag besluit dat deze vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel op juridisch drijfzand is gebaseerd, dan is het over en uit met de avondklok. Ik ga niet stemmen over een wet die de rechter de pas wil afsnijden. Ik verzoek de Kamer dan ook de stemming over deze wet uit te stellen tot volgende week.

Ik sluit af. Hoe kijken we over twintig jaar terug op deze tijd en dit kabinet? Ik vrees het ergste. Dat het parlement werd gemangeld door een al afgetreden kabinet, een kabinet dat de economie om zeep hielp, ondernemers afhankelijk maakte van staatssteun, sociaal contact wilde verbieden, en de rechterlijke macht de pas af wilde snijden. Ik hoop oprecht dat ik me vergis en dat het anders zal gaan.

Meer nieuws

Machtsmisbruik

Drie weken geleden vroeg ik een brief over Build Back Better en de Great Reset van de World Economic Forum. De minister-president gebruikt die term

Lees meer

Hier-is-Henk

“Hier-is-Henk”  Verkiezingstoer Tweede Kamerverkiezingen 2021  LIJST25 Tot aan de verkiezingen op 17 maart 2021 trekt Henk Krol en zijn team door het land om u

Lees meer

Kabinet snijdt pas af

Vandaag in het debat over de nieuwe wet over de avondklok stelt Henk Krol dat het demissionaire kabinet de rechter de pas afsnijdt. Eerst het

Lees meer