Nieuws

Vooruitstrevend Conservatief

Vooruitstrevend Conservatief

De Nederlandse kiezer snakt naar een weloverwogen, verstandige politiek. Juist nu, als antwoord op de coronacrisis en de sociaaleconomische crisis die daar een gevolg van is, als antwoord op de cancel culture en de identiteitspolitiek die de Nederlandse politiek opschudden. Lijst Henk Krol is het antwoord op deze ontwikkelingen.

Conservatief: een manier van denken

Conservatief is voor ons een manier van denken: verander pas iets als je weet dat het beter wordt. Grote omwentelingen vragen om weloverwogen besluitvorming. Die ontbreekt maar al te vaak. Denk maar aan de invoering van de Nationale Politie. Er was een heel apparaat van Boa’s nodig om de gaten op gemeentelijk niveau te dichten.

Vooruitstrevend

Conservatief wordt vaak verward met regressief, als tegenstelling van progressief. Wij willen niet terug in de tijd. Wij willen als samenleving vooruit. Ons verkiezingsprogramma zit boordevol innovatieve voorstellen, op het gebied van zorg en milieu.

Pragmatisme

Wij hebben geen blauwdruk voor hoe de toekomstige samenleving er uitziet. Dat is niet aan de overheid. Dat is wel aan de ontwikkelingen die we met zijn allen democratisch inzetten. Daarom zijn wij ook een groot voorstander van het bindend referendum op alle bestuurslagen. De uitkomst van een referendum is vaak behoudend. Dat zegt veel. We weten namelijk wat we als samenleving met elkaar hebben opgebouwd en wat ons een welvarend en gelukkig land maakte.

Juiste balans

Wij behouden het goede, we veranderen wat beter kan. Dat heeft Nederland nu nodig. We zoeken de juiste balans tussen de tradities, waarden en normen én de actuele uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft. Lijst Henk Krol wil bruggen bouwen, met respect voor eenieder, zonder onderscheid des persoons.

Wij zijn vooruitstrevend conservatief.

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer