Nieuws

We koesteren en behouden ons pensioenstelsel, het beste ter wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt door internationale deskundigen aangemerkt als het beste ter wereld. De zekerheid die ons ‘ouderwetse’ pensioenstelsel biedt voor de huidige werkende generatie is ongekend en ongeëvenaard. De pensioenpotten zitten zo overvol dat er nu al genoeg geld in kas is om de pensioenen uit te keren aan alle huidige gepensioneerden én aan alle werkenden die nu zijn aangesloten bij een pensioenfonds, zelfs al zou er vanaf nu geen cent meer binnenkomen aan premies of beleggingsresultaten. De pensioenroof – geen indexering en dreigende kortingen – die al jaren gaande is voor de huidige gepensioneerden, is al helemaal nergens voor nodig. We mogen apetrots zijn op ons pensioenstelsel. Daarom vecht de LHK vóór het behoud ervan, vóór indexatie en vóór een realistische rekenrente.

De pensioenleeftijd

Eerder met pensioen gaan, geeft ruimte voor de jeugd. Ook daarom gaan we de stijging van de pensioenleeftijd stoppen.

  • Voor zware beroepen gaat de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar. 
  • Er komt een onderzoek naar stoppen met werken voor iedereen die 45 jaar heeft gewerkt.
  • Mensen die willen doorwerken, krijgen daar gelegenheid voor.

De AOW

Iedereen verdient de geruststelling dat je zonder financiële zorg van je oude dag kan genieten. Dat is toch wat je minimaal mag verwachten. De AOW wordt daarom een welvaartsvast inkomen, vanaf de pensioenleeftijd.

  • Er komt een onderzoek naar individuele vervroegde pensionering. Het ontstaan van een AOW-gat moet worden voorkomen. 
  • De hoogte van de AOW wordt gelijkgetrokken voor alleenstaanden en samenwonenden. Zo stimuleren we samenwonen, kunnen mensen beter voor elkaar zorgen, gaan we eenzaamheid tegen en komen er woningen beschikbaar voor jongeren.

Aanvullend pensioen

Het nieuwe pensioenakkoord is een achteruitgang ten opzichte van het huidige pensioenstelsel. Het moet daarom van tafel. Het bestaande pensioenstelsel wordt ten onrechte onhoudbaar genoemd.  

  • De rekenrente wordt een realistische rente en gaat dus omhoog.
  • Indexatie wordt met terugwerkende kracht uitbetaald. 
  • Het wordt mogelijk om van je eigen pensioentegoed een bedrag ineens op te nemen, bijvoorbeeld als je na je pensionering wilt verhuizen naar een aangepaste woning. 

Hoe staan onze pensioenfondsen er eigenlijk voor? 

Het geld klotst tegen de plinten

De pensioenfondsen hebben gezamenlijk 1.742.000.000.000 in kas. De pensioenfondsen doen het uitstekend. 

Dit gaat er jaarlijks uit: 40.700.000.000

Pensioenuitkeringen 31.800.000.000

Organisatiekosten 8.900.000.000

Dit komt er jaarlijks bij: 67.900.000.000

Pensioenpremies 36.500.000.000

Rendement door beleggen 31.400.000.000 (langjarig gemiddelde)

Kortom

De premiebetalers uit het verleden (gepensioneerden) en de premiebetalers van nu (werkenden aangesloten bij een pensioenfonds) hebben met zijn allen zo veel reserve opgebouwd dat de fondsen genoeg geld in kas hebben om voor alle deelnemers pensioen uit te betalen, zelfs zónder dat er iets binnenkomt aan premies of rendementen. 

Dit fantastische pensioenstelsel afbreken? 

Nee, nergens voor nodig. Als er dan toch veranderd moet worden, dan heeft niemand het recht – ook niet het kabinet, de sociale partners of de volksvertegenwoordiging – om de inhoud van de pensioenpotten over te hevelen naar een ander systeem. Dat geld behoort toe aan degenen die premie hebben ingelegd. Dat is eerlijk en rechtvaardig. 

Ondernemers, ZZP’ers en pensioenopbouw

Het lijkt een luxe om aan je pensioen te denken als je net je hoofd boven water kan houden. Toch is het essentieel. We streven naar een aanvullende pensioenregeling voor ondernemers en ZZP’ers.

  • Er komt ondersteuning voor een pensioenfonds voor ondernemers en ZZP’ers. Voor startende ondernemingen en zelfstandigen geldt een aanvangsperiode waarin ze niet pensioenpremie-plichtig zijn.
  • Pensioenfondsen worden gestimuleerd ook ZZP’ers op te nemen.

“Mensen gaan pas aan 

hun pensioen denken 

als ze aan hun 

eerste leesbril toe zijn.”

Meer nieuws

Henk Krol

Operatie schoon schip

Den Haag 19 januari 2021. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet en de aanleiding daarvoor, de toeslagenaffaire. Henk Krol stelde

Lees meer